Новини

60 години Музей на Възраждането - Варна

04 октомври 2019

На конференцията ще си дадат среща учени от СУ “Климент Охридски”, УНИБИТ – София, както и колеги - музейни дейци от Варна и страната.

В своя 60-годишен юбилей музеят преживява трудната съдба да премести своята експозиция два пъти. Всъщност инициативата за създаването на музея е на тогавашния уредник в отдел „Българските земи ХV- ХIХ в.“ проф. Велко Тонев. С много любов към експонатите и желание да представи историята по интересен и достъпен начин, той подрежда няколко зали на ул. “27-ми юли” N 9,в сградата на първото българско училище във Варна преди Освобождението. Но една от залите остава и до днес една от най-атрактивните в музея – пресъздадената учебна стая с пособията за учене през Възраждането. Това е първата в страната възстановка на стая от взаимното училище и идеята е именно на проф. Велко Тонев, а изпълнението на идейния проект е възложено на М. Гечев.

През 2016 г. музеят намира нов дом и днес се помещава на ул. Л. Заменхоф 21.

Музеят разполага с богат и разнообразен фонд, в който се съхраняват редки и ценни ръкописи, първи издания на важни за българската възрожденска история книги, сред които Рибния буквар, Стематографията на Хр. Жефарович и мн. други. В колекцията на музея са и картини на известни български художници, икони, църковна утвар. Сред атрактивните предмети са лични вещи на български опълченци и възрожденци, а револверната сабя на Х. Димитър е един от експонатите, който най-често участва в изложби извън музея. От 2017 г. музеят се сдоби с още един безценен предмет – едно от бойните знамена на Дж. Гарибалди, под което се сражават и много българи.