Икони

Колекцията „Икони” на Музея на Възраждането представлява значителен дял от националното иконно богатство, познато на българската наука. Около 150 икони са експонирани на втория етаж на Археологическия музей. В няколко витрини са изложени църковни утвари (богослужебни кръстове с миниатюрни дърворезби, сребърни обкови от икони, кандила и др.).

Основната тежест на варненската експозиция е, че показва върховите постижения на Тревненската иконописна школа и притежава много подписани икони на нейни значими представители – Захария Цанюв, поп Димитър Кънчов, Досьо Коюв, Йоаникий Папавитанов, Йонко поп Димитров, Иван Хаджи Василев от Габрово и др. Уникална и единствена в България е информационната зала, където е показана последователността в процеса на изписване на една икона – от обработката на дървената основа до завършването й и нанасянето на защитно лаково покритие; тип „източно-православен иконостас”, видове дървени основи, рисунки и копирки на икони.

Музея на Възраждането притежава стари и ценни икони, рисувани в периода XIV – XVIII в., които са експонирани в голяма зала с трезор. С изключителна художествена стойност са обособените в отделна зала икони от църквата „Св. Атанасий” – гр. Варна, рисувани в периода 1836 – 1845 г. Те са съвместна поръчка, изпълнена от утвърдени български зографи и зографи с гръцки произход: Зограф Димитър от Созопол, Зограф Константин, Зограф Георги, Зограф Вионос, Никола Сотириади от Константинопол, Зограф Хаджи Анагности и Щерю Димитров от Кожани. В техните творби ясно се забелязва влиянието на Западноевропейската живопис, използването на барокови орнаменти и реалния пейзаж като фон.

Значимостта на колекцията „Икони” е съизмерима с тези на Националната художествена галерия (Крипта – Храм-паметник „Ал.Невски”) и колекцията на Велико-Търновския музей. Във Варна иконите са експонирани в уникална сграда, строена в края на XIXв., а иконните зали са с впечатляващо оформление и дизайн.