Екип

Мариянка Николова

Професионален опит:

2011 г. - главен уредник в отдел "Българските земи XV-XIX в."

2007 - 2011 г. - уредник - фондохранител в отдел "Българските земи XV-XIX в."